Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
06 – 53 849 624
hugo@hugobausch.nl
ma - vrij: 18:00-22:00 u / zo: 10:00-22:00 u
Title Image

Privacy

Home  /  Privacy

Een therapeutisch traject start met een uitgebreide intake (= vraaggesprek + lichamelijk onderzoek) van ongeveer 30 min. De gegevens uit deze anamnese worden vastgelegd in een dossier, waarna een behandelovereenkomst start.  Alle gegevens zijn vertrouwelijk en vallen onder het beroepsgeheim.

De volgende onderwerpen maken o.a. deel uit van de intake (NB: onderstaande lijst is niet volledig en dient slechts om een indruk te geven – niet alle gegevens zijn voor elk type behandeling relevant):

Algemeen:
– naam + adres
– mobiel telefoonnummer + emailadres
– geboortedatum
– gegevens zorgverzekeraar

Gezondheid:
– locatie, aard, duur, beloop + achtergrond van de klacht / aandoening
– pijnprovocatie, (bewegings)beperking
– medicijngebruik, andere of eerdere (para)medische behandelaars, relevante medische historie

Stressfactoren:
– werkdruk / privé-omstandigheden
– leefstijl (slaap, voeding, roken / alcohol / drugs)
– fysieke conditie (sport / specifieke beroepen)

Psyche:
– wat zijn je ideeën omtrent oorzaak + herstel?

Body Aspects hanteert beroepsgeheim; behandelovereenkomsten en cliëntendossiers zullen niet worden overlegd aan derden (behoudens medische of juridische noodzaak). Body Aspects is gehouden medische gegevens 15 jaar te bewaren na het laatste (of hernieuwde) contact. Je kunt te allen tijde je eigen dossier inzien, of een uitgeprinte versie daarvan. Je hebt het recht je eigen medische dossier te laten vernietigen, tenzij de rechter dat verbiedt.

Je mobiele telefoonnummer zal gebruikt worden om onverhoopte planningswijzigingen door te geven. Tevens ontvang je 6-24 u voorafgaand aan je therapeutische behandeling een herinnering per SMS/Whatsapp.

Je emailadres zal gebruikt worden om relevante adviezen te communiceren als follow-up na de therapeutische behandeling. Tevens zul je, indien relevant, via email de url ontvangen op de site van Body Aspects, waar eventuele oefeningen staan uitgelegd.

Commerciële aanbiedingen voor ontspanningsmassages van Massage Affairs, het zusterbedrijf van Body Aspects:

Tijdens het intakegesprek zal je worden gevraagd of je algemene gegevens gebruikt mogen worden voor het communiceren van aanbiedingen betreffende ontspannings-massages:
– geboortedatum: rond je verjaardag zul je een aanbieding krijgen voor een massage naar keuze tegen een gereduceerd tarief: een verjaardagscadeautje zeg maar…
– emailadres: via Facebook en Twitter + op diverse internetfora op IJburg zullen seizoensgebonden aanbiedingen gecommuniceerd worden – via je emailadres kun je, als je dat wilt, ook direct op de hoogte gehouden worden.
Indien je niet wilt dat je emailadres voor bovenstaande commerciële aanbiedingen gebruikt wordt, kun je dat tijdens het intakegesprek aangeven. In geen geval zal je emailadres, noch enig ander persoonlijk gegeven, aan derden worden overlegd (behoudens medische of juridische noodzaak).