Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
06 53 84 96 24
ma - vrij + zo: 10:00-22:00 u
Title Image

Privacy

Home  /  Privacy

Privacy

Privacy, persoonsgegevens, data. Ze zijn van jou, en je wilt niet dat ze in verkeerde handen vallen. Massage Affairs houdt zich aan alle eisen van de AVG.

Een therapeutisch traject start met een behandelovereenkomst. Tijdens je eerste afspraak overhandig ik je die. Je mag hem doorlezen, en bij accoord ondertekenen. Vergeet daarbij niet om ook op de tweede bladzijde je paraaf te zetten “voor gezien”. De eerste afspraak begint met een uitgebreide anamnese (= vraaggesprek + lichamelijk onderzoek) van ongeveer 30 min. De gegevens uit deze anamnese worden vastgelegd in een dossier.  Alle gegevens zijn vertrouwelijk. Zij vallen onder het beroepsgeheim van Body Aspects.

De volgende onderwerpen maken o.a. deel uit van de intake. Onderstaande lijst is niet volledig. Hij dient slechts om een indruk te geven. Niet alle gegevens gelden voor elk type behandeling.

Algemeen

Naam + adres
Mobiel telefoonnummer + emailadres
Geboortedatum
Gegevens zorgverzekeraar

Gezondheid

Locatie, aard, duur, beloop + achtergrond van de klacht / aandoening
Pijnprovocatie, (bewegings)beperking
Medicijngebruik, andere of eerdere (para)medische behandelaars, relevante medische historie

Stressfactoren

Werkdruk / privé-omstandigheden
Leefstijl (slaap, voeding, roken / alcohol / drugs)
Fysieke conditie (sport / specifieke beroepen)

Psyche

Wat zijn je ideeën omtrent oorzaak + herstel?

Beroepsgeheim

Body Aspects hanteert beroepsgeheim. Behandelovereenkomsten en cliëntendossiers zullen niet worden overlegd aan derden. Behalve in het geval van medische of juridische noodzaak. Body Aspects is gehouden medische gegevens 15 jaar te bewaren na het laatste (of hernieuwde) contact. Je kunt te allen tijde je eigen dossier inzien, of een uitgeprinte versie daarvan. Je hebt het recht je eigen medische dossier te laten vernietigen, tenzij de rechter dat verbiedt.

Mobiele nummer / email

Je mobiele telefoonnummer zal gebruikt worden om onverhoopte planningswijzigingen door te geven. Tevens ontvang je binnen 24 u voorafgaand aan je massageboeking een Corona-app met vragen over je gezondheid. Deze app dient tevens als herinnering.

Je emailadres zal gebruikt worden om de factuur te mailen. Vervolgens kun je die ter declaratie naar je zorgverzekeraar sturen. Ook relevante adviezen mail ik als follow-up na de therapeutische behandeling. Tevens zul je, indien relevant, via email de url ontvangen op de site van Body Aspects, waar eventuele oefeningen staan uitgelegd.