Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
06 – 53 849 624
hugo@hugobausch.nl
ma - vrij: 18:00-22:00 u / zo: 10:00-22:00 u
Title Image

Privacy

Home  /  Privacy

Een therapeutisch traject start met een behandelovereenkomst, die je voorafgaand aan de eerste afspraak per email krijgt toegestuurd. Deze mag je doorlezen, en bij accoord uitprinten en ondertekend meenemen. Vergeet daarbij niet om ook op de tweede bladzijde je paraaf te zetten “voor gezien”. De eerste afspraak begint met een uitgebreide anamnese (= vraaggesprek + lichamelijk onderzoek) van ongeveer 30 min. De gegevens uit deze anamnese worden vastgelegd in een dossier.  Alle gegevens zijn vertrouwelijk en vallen onder het beroepsgeheim van Body Aspects.

De volgende onderwerpen maken o.a. deel uit van de intake (NB: onderstaande lijst is niet volledig en dient slechts om een indruk te geven – niet alle gegevens zijn voor elk type behandeling relevant):

Algemeen:
– naam + adres
– mobiel telefoonnummer + emailadres
– geboortedatum
– gegevens zorgverzekeraar

Gezondheid:
– locatie, aard, duur, beloop + achtergrond van de klacht / aandoening
– pijnprovocatie, (bewegings)beperking
– medicijngebruik, andere of eerdere (para)medische behandelaars, relevante medische historie

Stressfactoren:
– werkdruk / privé-omstandigheden
– leefstijl (slaap, voeding, roken / alcohol / drugs)
– fysieke conditie (sport / specifieke beroepen)

Psyche:
– wat zijn je ideeën omtrent oorzaak + herstel?

Body Aspects hanteert beroepsgeheim; behandelovereenkomsten en cliëntendossiers zullen niet worden overlegd aan derden (behoudens medische of juridische noodzaak). Body Aspects is gehouden medische gegevens 15 jaar te bewaren na het laatste (of hernieuwde) contact. Je kunt te allen tijde je eigen dossier inzien, of een uitgeprinte versie daarvan. Je hebt het recht je eigen medische dossier te laten vernietigen, tenzij de rechter dat verbiedt.

Je mobiele telefoonnummer zal gebruikt worden om onverhoopte planningswijzigingen door te geven. Tevens ontvang je tot 24 u voorafgaand aan je therapeutische behandeling een herinnering per SMS/Whatsapp.

Je emailadres zal gebruikt worden om de behandelovereenkomst toe te sturen, of om relevante adviezen te communiceren als follow-up na de therapeutische behandeling. Tevens zul je, indien relevant, via email de url ontvangen op de site van Body Aspects, waar eventuele oefeningen staan uitgelegd.