Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
06 – 53 849 624
hugo@hugobausch.nl
ma - vrij: 18:00-22:00 u / zo: 10:00-22:00 u
Title Image

Huisregels

Home  /  Huisregels

Algemeen:

– Annulering van een afspraak is kosteloos tot 24 u voor aanvang, daarna zullen de kosten van de behandeling in rekening gebracht worden
– Body Aspects is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen
– Mobiele telefoons staan uit gedurende de behandeling
– Roken is niet toegestaan
– Betalingen NIET met pinpas, maar à contant (bij voorkeur gepast), of via mobiel bankieren (betaalverzoek of directe overboeking); nota’s zullen na afloop als pdf via email nagezonden worden
– Vanzelfsprekend géén ongewenste intimiteiten tijdens de behandeling!
– Hygiëne is een vereiste

 

Gezondheid:

– Een therapeutisch traject start met een uitgebreide intake (= vraaggesprek + lichamelijk onderzoek) van ongeveer 30 min. De gegevens uit deze anamnese worden vastgelegd in een dossier (zie hieronder), waarna een behandelovereenkomst (zie verderop) start.
– Body Aspects is niet aansprakelijk voor gezondheidsschade of letsel bij verzwijging van relevante medische gegevens
– Body Aspects hanteert beroepsgeheim; intakeformulieren en dossiers zullen niet worden overlegd aan derden (behoudens medische of juridische noodzaak): zie ook Privacy
– Klachten over de behandeling kunnen aanhangig worden gemaakt bij de BATC, onder vermelding van het klacht- en tuchtrecht registratienummer (zie beroepsgegevens in de footer van deze website).

 

Dossier:

Een dossier bevat alle gegevens uit de anamnese (het intakegesprek) en het fysieke onderzoek dat daarop volgt, plus de behandelovereenkomst. Daarnaast wordt het dossier aangevuld met gegevens, die voor jouw klacht relevant zijn, en die tijdens de behandeling naar voren komen. Vervolgens staan er alle therapeutische handelingen in die ik per behandeling verricht m.b.t. de klacht. Het dossier wordt electronisch opgeslagen (ingescand of verwerkt) en valt onder het beroepsgeheim van Body Aspects. Het wordt nooit openbaar gemaakt, behoudens medische of juridische noodzaak. Dossiervorming is een vereiste vanuit de zorgverzekeraars en mijn beroepsvereniging BATC.

 

Behandelovereenkomst:

Voorafgaand aan de eerste afspraak stuur ik je per email een behandelovereenkomst toe, die je thuis mag doorlezen en bij accoord ondertekenen en meenemen. Ik scan deze overeenkomst in, en voeg hem bij je dossier. Naar aanleiding van de uitkomst van de anamnese (het intakegesprek) en het fysieke onderzoek stel ik een behandeltraject voor: wat ga ik doen om je klacht te verminderen of te verhelpen, en hoeveel behandelingen denk ik daarvoor nodig te hebben.