Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
06 53 84 96 24
ma - vrij + zo: 10:00-22:00 u
Title Image

Huisregels

Home  /  Huisregels

Huisregels:

– Welke huisregels gelden er bij Body Aspects? Goed om vooraf te weten, waar we ons allebei aan houden.

Algemeen:

– Afzeggen van een afspraak is kosteloos tot 24 u voor aanvang. Daarna zullen de kosten van de behandeling in rekening gebracht worden.
– Body Aspects is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen.
– Mobiele telefoons staan uit gedurende de behandeling
– Roken is niet toegestaan
– Betalingen svp via mobiel bankieren (via een electronisch betaalverzoek dat ik je na afloop van de behandeling app, of vooraf via een directe overboeking). Nota’s zullen na afloop als pdf via email nagezonden worden.
– Vanzelfsprekend géén ongewenste intimiteiten tijdens de behandeling!
– Hygiëne is een vereiste.

 

Gezondheid:

– Voor de actuele Corona-maatregelen zie Corona.
– Een therapeutisch traject start met een uitgebreide intake. Deze bestaat uit een vraaggesprek + lichamelijk onderzoek van ongeveer 30 min. De gegevens uit deze anamnese leg ik vast in een dossier: zie het volgende punt. Daarna start een behandelovereenkomst.
– Body Aspects is niet aansprakelijk voor gezondheidsschade of letsel bij verzwijging van relevante medische gegevens.
– Body Aspects hanteert beroepsgeheim. Intakeformulieren en dossiers deel ik niet met derden. Behalve als er een medische of juridische noodzaak voor is. Zie ook onder Privacy.
– Klachten over de behandeling kun je melden bij de BATC. Vermeld daarbij het klacht- en tuchtrecht registratienummer. Dit vindt je in de footer van deze website.

 

Dossier:

Een dossier bevat allereerst de gegevens uit het intakegesprek. Daarna volgt de uitkomst van het fysieke onderzoek. En tenslotte de ondertekende behandelovereenkomst. Verder vul ik het dossier aan met gegevens, die voor jouw klacht belangrijk zijn, en die tijdens de behandeling naar voren komen. Vervolgens staan er alle therapeutische handelingen in die ik per behandeling doe m.b.t. de klacht. Het dossier wordt electronisch opgeslagen (ingescand of verwerkt) en valt onder het beroepsgeheim van Body Aspects. Het wordt nooit openbaar gemaakt. Behalve bij medische of juridische noodzaak. Dossiervorming is een vereiste vanuit de zorgverzekeraars. Ook mijn beroepsvereniging BATC verlangt dat.

 

Behandelovereenkomst:

Bij de eerste afspraak geef ik je een behandelovereenkomst, die je mag doorlezen en bij accoord ondertekenen. Desgewenst geef ik je een kopie mee. Ik scan deze overeenkomst in, en voeg hem bij je dossier. Naar aanleiding van de uitkomst van het intakegesprek en het fysieke onderzoek stel ik een behandeltraject voor. Wat ga ik doen om je klacht te verminderen of te verhelpen? En hoeveel behandelingen denk ik daarvoor nodig te hebben.