Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
06 – 53 849 624
hugo@hugobausch.nl
ma - vrij: 18:00-22:00 u / zo: 10:00-22:00 u
Title Image

Huisregels

Home  /  Huisregels

Algemeen:

– Annulering van een afspraak is kosteloos tot 24 u voor aanvang, daarna zullen de kosten van de behandeling in rekening gebracht worden
– Body Aspects is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen
– Mobiele telefoons staan uit gedurende de behandeling
– Roken is niet toegestaan
– Betalingen à contant, bij voorkeur gepast, of via een mobiel telebankieren app; nota’s zullen na afloop als pdf via email nagezonden worden
– Vanzelfsprekend géén ongewenste intimiteiten tijdens de behandeling!
– Hygiëne is een vereiste

 

Gezondheid:

– Een therapeutisch traject start met een uitgebreide intake (= vraaggesprek + lichamelijk onderzoek) van ongeveer 30 min. De gegevens uit deze anamnese worden vastgelegd in een dossier (zie hieronder), waarna een behandelovereenkomst (zie verderop) start.
– Body Aspects is niet aansprakelijk voor gezondheidsschade of letsel bij verzwijging van relevante medische gegevens
– Body Aspects hanteert beroepsgeheim; intakeformulieren en dossiers zullen niet worden overlegd aan derden (behoudens medische of juridische noodzaak): zie ook Privacy
– Klachten over de behandeling kunnen aanhangig worden gemaakt bij de BATC, onder vermelding van het klacht- en tuchtrecht registratienummer (zie beroepsgegevens in de footer van deze website).

 

Dossier:

Een dossier bevat alle gegevens uit de anamnese (het intakegesprek) en het fysieke onderzoek dat daarop volgt, plus de behandelovereenkomst. Daarnaast wordt het dossier aangevuld met gegevens, die voor jouw klacht relevant zijn, en die tijdens de behandeling naar voren komen. Vervolgens staan er alle therapeutische handelingen in die ik per behandeling verricht m.b.t. de klacht. Het dossier wordt electronisch opgeslagen (ingescand of verwerkt) en valt onder het beroepsgeheim van Body Aspects. Het wordt nooit openbaar gemaakt, behoudens medische of juridische noodzaak. Dossiervorming is een vereiste vanuit de zorgverzekeraars en mijn beroepsvereniging BATC.

 

Behandelovereenkomst:

Een therapeutisch traject wordt vastgelegd middels  een behandelovereenkomst. Naar aanleiding van de uitkomst van anamnese (het intakegesprek) en het fysieke onderzoek stel ik een behandeltraject voor: wat ga ik doen om je klacht te verminderen of te verhelpen, en hoeveel behandelingen denk ik daarvoor nodig te hebben. Als je accoord gaat met dit voorstel, leggen we dit vast middels een behandelovereenkomst, die je vervolgens ondertekent. Ik scan deze overeenkomst in, en voeg hem bij je dossier.

– Voorafgaand aan de eerste massage van een nieuwe cliënt vindt een kort intakegesprek plaats; tijdens dit gesprek wordt een intakeformulier ingevuld met algemene gegevens en eventuele medische achtergronden die van belang zijn voor het geven van een verantwoorde massage; dit intakeformulier wordt ingevoerd in het electronische cliëntendossier van Body Aspects
– Indien je het niet eens bent met deze werkwijze wordt er niet behandeld: de gegevens zijn immers nodig om je een verantwoorde therapeutische behandeling te geven. Wil je geen persoonlijke gegevens afgeven, en volgt er derhalve geen behandeling, dan ben je toch gehouden om de kosten van het consult te voldoen: je hebt de tijd immers gereserveerd…