Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
06 – 53 849 624
hugo@hugobausch.nl
ma - vrij: 18:00-22:00 u / zo: 10:00-22:00 u
Title Image

5 Principes

Home  /  5 Principes

De 5 natuurgerichte principes

Body Aspects gaat uit van een holistische visie op de cliënt: niet alleen de klacht staat centraal, maar het functioneren van de cliënt in de context van zijn bestaan. De vijf natuurgerichte principes, behandelings-uitgangspunt voor elke Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut BATC zijn hierbij leidraad: Energie, Drainage, Voeding, Psyche en Prikkeloverdracht.

Body Aspects 5principes
Body Aspects 5principes Energie

Energie

Energie is op veel manieren op te vatten. Als natuurkundig verschijnsel: electrische energie, stralingsenergie of moleculaire bindingsenergie. Maar ook als sociaal verschijnsel: wat is de sfeer in een groep mensen, zit er spanning tussen jou en anderen? Wat ik betrek in mijn therapeutisch handelen is jouw persoonlijke energie: hoe voel je je, zit je lekker in je vel of niet? Ik beschouw het als mijn taak uit te zoeken hoe jouw energie-niveau te maken heeft met de klacht waarmee je bij me komt. Is je energieniveau te laag, of te hoog? Hoe zit het met de oorzaken van je huidige energieniveau?

Of je hyper of lusteloos binnenkomt in mijn praktijk stuurt mijn vraagstelling tijdens de anamnese (intakegesprek). Verder is jouw energieniveau van belang voor de behandelintensiteit die je aankan. Als ik inschat dat je de behandeling niet rustig kan ondergaan, begin ik met een korte geleide meditatie van 10 min.

Drainage

Drainage heeft tot doel lichaam of geest te ontdoen van overbodige ballast. Fysiek heeft dit te maken met de beïnvloeding van vochtstromen in het lichaam. Naast het gesloten systeem van de bloedcirculatie (het hart en de bloedvaten) circuleert weefselvocht of lymfe met daarin opgeloste (voedings- en afval-)stoffen vrij tussen alle cellen van het lichaam. Dit vocht komt samen in lymfevaten, die uitmonden in lymfeknopen, waar het wordt gezuiverd. Uiteindelijk wordt de lymfe op een plek onder het sleutelbeen in de bloedbaan uitgestort. Als de lymfestroom stagneert, ontstaat vochtophoping (oedeem) en een concentratie aan afvalstoffen, wat klachten kan veroorzaken. Middels drainage (evt. aangevuld met lymftaping) stimuleer ik de doorstroming van weefselvocht via een omleiding, waardoor de stagnatie oplost en de klachten verdwijnen.

NB: ik ben niet bevoegd om vochtophopingen te behandelen, die optreden in het kankerbehandelingstraject. Dat is wettelijk voorbehouden aan BIG-geregistreerde fysiotherapeuten met oncologie- en oedeemaantekening. In voorkomende gevallen verwijs ik dan ook door naar bevoegde zorgverleners binnen mijn netwerk.

Drainage kan ook toegepast worden m.b.t. psychische inhouden. Soms kun je last hebben van onhandige gedachten of attitudes omtrent je klacht. Informatie en advies kunnen dan helpen om anders, constructiever over je klacht te gaan denken, waardoor je herstel beter verloopt. Het kan ook zijn dat er teveel bij je “binnenkomt”: stress, of de meningen van anderen. Dan helpen meditatie-technieken, die eenvoudig zijn aan te leren, om je eigen “stille plek” te creëren.

Body Aspects 5principes Drainage
Body Aspects 5principes Voeding

Voeding

Voeding is datgene wat lichaam en geest voedt en krachtig maakt. Dat kan fysiek voedsel zijn, maar ook psychisch: gedachten en uitgangspunten. Er zijn verschillende theorieën in omloop over fysieke voeding: hoe deze daadwerkelijk voedend of uiteindelijk (en sluipend) destructief kan uitwerken. Een theorie die momenteel aan kracht wint, is orthomoleculaire voeding, een onderwerp van studie waar ik me in de nabije toekomst op ga richten. Momenteel betrek ik geestelijke voeding als deregulerende factor in het intakegesprek; welke ideeën en uitgangspunten staan een spoedig herstel in de weg? Die kun je beter vervangen door ideeën die handiger uitpakken voor je gezondheid (zie ook drainage).

Psyche

Onder psyche versta ik het geheel aan intenties en emoties, dat sturing geeft aan je functioneren. In relatie tot de klacht kan stress bijvoorbeeld een oorzakelijke factor zijn, en wat daar vaak onder ligt is angst. Ik ben geen psychotherapeut of coach, voor een dergelijk traject verwijs ik je door binnen mijn netwerk. Maar een lichaamsgerichte werkvorm als massage kan je wel de rust geven waarin je aan jezelf kunt werken.

Body Aspects 5principes Psyche
Body Aspects 5principes Prikkeloverdracht

Prikkeloverdracht

Prikkeloverdracht heeft te maken met het functioneren van ons zenuwstelsel, en de kwaliteit daarvan. Eigenlijk hebben we verschillende zenuwstelsels: het centrale, het perifere, het animale en het vegetatieve.

Centraal en perifeer: inrichting. Het centrale zenuwstelsel (CZS) zit in de benige omhulsels van schedel en wervelkolom. Hier komt informatie uit het lichaam en de buitenwereld samen en van hieruit gaan impulsen het lichaam in, om lichaamsprocessen te regelen of als reactie op de buitenwereld (onbewuste reflexen + bewuste, al dan niet emotioneel geladen, reacties). Het perifere zenuwstelsel bestaat uit vrij liggende zenuwen die vanuit het centrale zenuwstelsel het lichaam inlopen, en die alle organen en weefsels bedienen tot in de huid. Zij geleiden informatie uit de zintuigen naar het CZS, en geleiden impulsen uit het CZS naar het lichaam.

Animaal (willekeurig) en vegetatief (onwillekeurig): werking. Het animale zenuwstelsel heeft te maken met voelen en doen: het regelt de interactie van de mens en zijn omgeving. Onze zintuigen brengen impulsen uit onze omgeving het CZS in. Als reactie daarop stuurt het CZS impulsen (reflexmatige of bewuste acties, of uitdrukkingen van emoties) het lichaam in. Het vegetatieve zenuwstelsel regelt alle interne processen: spijsvertering, ademhaling, doorbloeding etc. We noemen dit orthosympatisch wanneer het lichaam wordt voorbereid tot actie (vechten of vluchten: hartslag en ademhaling gaan omhoog, bloed gaat naar de spieren) en parasympatisch wanneer het lichaam rust en herstelt (slaap, spijsvertering). Dit gaat volkomen automatisch, en onttrekt zich aan onze wil. Maar het staat wel onder invloed van onze gedachten en emoties! In onze jachtige moderne tijd, waarin we te weinig tijd inruimen voor sport en ontspanning, slaat de balans vaak door naar de orthosympaticus. Met klachten als gevolg.

Alle systemen binnen het zenuwstelsel werken op elkaar in. Soms gaat dat niet goed, en ontstaat er een klacht. In therapie probeer ik erachter te komen hoe dat gebeurt, en welke prikkels ik kan geven om de impulsniveaus weer te normaliseren (in therapeuten-taal: neuro-unwinding). Aan de hand van de feedback die ik krijg (testen + reactie) kan ik mijn interventies finetunen.