Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
06 53 84 96 24
ma - vrij + zo: 10:00-22:00 u
Title Image

5 Principes

Home  /  5 Principes
Body Aspects 5principes

5 Principes

Body Aspects gaat uit van een holistische visie op gezondheid. De cliënt bestaat niet alleen maar uit zijn klacht. Want ook zijn gedachten over zijn klacht, en de emoties die daarbij opkomen, spelen een rol. Verder leeft een cliënt in zijn sociale omgeving, die invloed op hem heeft. Zijn gezin en zijn werk hebben invloed op hoe hij zich voelt. Net zo goed als de voeding die hij tot zich neemt. 5 Principes zijn voor elke BATC-therapeut leidend: Energie, Prikkeloverdracht, Drainage, Voeding en Geestelijk Welzijn.

Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de overige principes; prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

Hoe werk ik met energie?

Allereerst door goed te observeren, vragen te stellen en “in te tunen” op hoe de cliënt “aanwezig is”. Dat geeft inzicht in hoe het met het algehele energieniveau gesteld is. Energieblokkades kunnen zich uiten in subjectieve symptomen zoals pijn (van uiteenlopende aard en intensiteit), lusteloosheid, gevoelloosheid of andere lichamelijke sensaties. Daarnaast kunnen er objectief meetbare verschijnselen optreden, die ik middels inspectie, lichamelijk onderzoek en diverse testen kan onderzoeken: huidverschijnselen (o.a. littekens, intrekkingen, uitstulpingen, huidzones, verkleuringen, verschijnselen aan de voetzool), bindweefselverstoringen (o.a. verhardingen, verlies van souplesse of juist het tegenovergestelde: hyperflexibiliteit), spierdysfuncties (o.a. myofasciale triggerpoints, kalkafzettingen, spierdystrofie) of functieverstoringen van de gewrichten (o.a. bewegingsbeperking, standsafwijkingen). Deze kunnen al dan niet vergezeld gaan van  afwijkingen in de vochthuishouding (lymfedysfunctie kan zich uiten in zwellingen, verscheurde bloedvaten na een operatie leveren bloeduitstortingen op). Maar energieverstoringen kunnen zich ook psychisch en emotioneel uiten, zoals bij een burnout (o.a. concentratieverlies en -uitval, gevoelsafvlakking) of langdurige stress (hypersensitiviteit, “drukte” in het hoofd). Met diverse interventies, zoals die beschreven staan bij Therapie, probeer ik de energieverstoringen op te heffen. Daarbij put ik uit zowel het begrippenkader van TCM (Traditional Chinese Medicine) als de westerse anatomie, fysiologie en pathologie.

Body Aspects 5principes Energie
Meridianen
Prikkeloverdracht
CZS
Innervatie Bovenste Extremiteit
Innervatie Onderste Extremniteit

Prikkeloverdracht

De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen.

Ons zenuwstelsel kent een gelaagdheid qua inrichting en uitwerkingskwaliteit. Daarnaast werkt het nauw samen met het hormoonstelsel.

Centrale en perifere zenuwstelsel

Ik ga eerst even wat dieper in op inrichting van het zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel (CZS) zit in de benige omhulsels van schedel en wervelkolom. Hier komt informatie uit het lichaam en de buitenwereld samen en van hieruit gaan impulsen het lichaam in, om lichaamsprocessen te regelen of als reactie op de buitenwereld (onbewuste reflexen + bewuste, al dan niet emotioneel geladen, reacties). Het perifere zenuwstelsel bestaat uit vrij liggende zenuwen die vanuit het centrale zenuwstelsel het lichaam inlopen, en die alle organen en weefsels bedienen tot in de huid. Zij geleiden informatie uit de zintuigen naar het CZS, en geleiden impulsen uit het CZS naar het lichaam.

Animale en vegetatieve zenuwstelsel

Animaal (willekeurig) en vegetatief (onwillekeurig): werking. Het animale zenuwstelsel heeft te maken met voelen en doen: het regelt de interactie van de mens en zijn omgeving. Onze zintuigen brengen impulsen uit de buitenwereld het CZS in. Als reactie daarop stuurt het CZS impulsen het lichaam in, die zich uiten in gedrag: reflexmatige of bewuste acties, of uitdrukkingen van emoties. Het vegetatieve zenuwstelsel daarentegen regelt alle interne processen: spijsvertering, ademhaling, doorbloeding etc.

Orthosympatisch en parasympatisch

Het vegetatieve zenuwstelsel noemen we orthosympatisch wanneer het lichaam wordt voorbereid tot actie (vechten of vluchten: hartslag en ademhaling gaan omhoog, bloed gaat naar de spieren) en parasympatisch wanneer het lichaam rust en herstelt (slaap, spijsvertering). Dit gaat volkomen automatisch, en onttrekt zich aan onze wil. Maar het staat wel onder invloed van onze gedachten en emoties! In onze jachtige moderne tijd, waarin we te weinig tijd inruimen voor sport en ontspanning, slaat de balans vaak door naar de orthosympaticus. Met klachten als gevolg.

Hormonen

Waar het zenuwstelsel razendsnel zijn informatie door het lichaam verspreidt en momentane impulsen doorgeeft (denk aan reflexmatige bewegingen, zoals de terugtrekreflex als je hand een heet oppervlak aanraakt), werkt het hormoonstelsel langzaam, maar langdurig. Hormonen worden aangemaakt in diverse klieren op uiteenlopende plekken in het lichaam. Alle worden zij aangestuurd door de pijnappelklier of hypofyse, die zich in een uitstulping onder aan de schedelbasis bevindt, en op zijn beurt wordt beïnvloed door de hypothalamus (onderdeel van de grote hersenen). Emotie en cognitie (onze gedachten en opvattingen) hebben daar weer hun uitwerking op.

Hoe werk ik met prikkeloverdracht?

Het zenuwstelsel kent een systeem voor pijnmodulatie (beïnvloeding van pijnprikkels) waar ik invloed op kan uitoefenen. Pijnprikkels hebben de neiging om, naarmate zij langer duren, hun werking binnen het zenuwstelsel uit te breiden. We spreken dan van “sensitisatie” of overprikkeling. Zo kan een chronische schouderklacht zich uitbreiden naar pijn en stijfheid tussen de schouderbladen, en uiteindelijk ook pijn in de onderrug. Het is net of deze gebieden “mee gaan doen”. Pijn kan dus mettertijd binnen het lichaam “besmettelijk” zijn. Rustgevende impulsen daarentegen zoals massage, gewrichtsbewegingen, shiatsu, reflextherapie of een warmtebehandeling hebben het vermogen om “de poorten voor pijn te sluiten”. Hiermee kan het prikkelniveau in het CZS zich weer normaliseren (in therapeuten-taal heet dit “neuro-unwinding”).

Stress is een andere ontregelaar van normale lichaamsprocessen. Kortdurende stress is heel gezond, en een normaal verschijnsel waar het lichaam adequaat op reageert: het zorgt ervoor dat je optimaal presteert als dat nodig is. Bijvoorbeeld: de spanning vlak voor een sportieve prestatie zorgt ervoor dat je scherp bent en alles geeft wat je in je hebt. De doses adrenaline en cortisol die daarbij horen peppen je hartslag, ademhaling en suikerspiegel zodanig op, dat je spieren de krachtsexplosie kunnen opbrengen die dan precies nodig is. Dat is goede stress! Duurt stress langer dan een half uur, dan draait de reactie zich om. Cortisol gaat dan over op de afbraak van eiwitten voor de aanmaak van het energiemolecuul glucose. Daarmee breekt het je lichaam (dat voornamelijk bestaat uit eiwitten) langzaam af: je huid wordt brozer en je spieren kwetsbaarder. Uiteindelijk vermindert je weerstand, en wordt je vatbaarder voor ziekte en degeneratie. Rustgevende impulsen, zoals hiervoor beschreven, verminderen het stressniveau.

Drainage

In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.

Hoe werk ik met drainage?

Als lymfetherapeut kan ik de cliënt helpen overtollige afvalstoffen kwijt te raken, zodat een gezonde situatie weer wordt hersteld. Alle afvalstoffen zoals hierboven beschreven komen uiteindelijk in het weefselvocht terecht, de gel-achtige substantie die zich bevindt tussen de cellen van het lichaam. Een deel van het weefselvocht met daarin deze opgeloste stoffen wordt door de bloedbaan opgenomen. Vervolgens worden zij door de nieren uitgefilterd, of door de lever onschadelijk gemaakt. Een ander deel wordt afgevoerd door het lymfesysteem, dat door lymfeknopen of -klieren loopt, waar zuivering plaatsvindt door witte bloedlichaampjes. Als de lymfestroom stagneert, ontstaat vochtophoping (oedeem) en een concentratie aan deze afvalstoffen, wat klachten kan veroorzaken. Middels lymfedrainage (evt. aangevuld met lymftaping) stimuleer ik de doorstroming van weefselvocht via een omleiding, waardoor de stagnatie oplost en de klachten verdwijnen. Niet alleen zwellingen kunnen een symptoom zijn van een overbelasting door afvalstoffen, er kan ook “rusteloosheid” ontstaan (rusteloze benen bijvoorbeeld) of een allergie (hooikoorts door pollen in diverse maanden van het jaar). Ook een operatie kan aanzienlijke schade veroorzaken, niet alleen door de belastende narcosestoffen, maar ook door beschadigingen van bloedvaten (leidend tot soms ernstige bloeduitstortingen) en lymfesysteem (pijnlijke zwellingen). Beide klachten kan ik middels lymfetherapie en lymftaping verhelpen, zodat het herstelproces sneller verloopt. Naast lymfetherapie kan ik middels voetreflextherapie ook op een indirecte manier de afvalscheidende systemen van het lichaam stimuleren.

Oncologie

NB: ik ben niet bevoegd om vochtophopingen te behandelen, die optreden in het kankerbehandelingstraject. Dat is wettelijk voorbehouden aan BIG-geregistreerde fysiotherapeuten met oncologie- en oedeemaantekening. In voorkomende gevallen verwijs ik dan ook door naar bevoegde zorgverleners binnen mijn netwerk.

Drainage
Lymfesysteem
Voeding

Voeding

Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest. Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.

Hoe werk ik met voeding?

In 2022 start ik met een training Kruidengeneeskunde en (Orthomoleculaire) Voedingsleer. Daarmee verwerf ik kennis en inzicht in hoe voeding je gezondheid beïnvloedt, en hoe op maat gesneden voedingsverbetering, tezamen met de inzet van kruiden, mee kan helpen om je klachten te verminderen of te verhelpen. Dat kan bestaan uit advies over supplementen, op maat gesneden toepassing van kruiden, of het verbeteren van je totale leefstijl.

Geestelijk welzijn

Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomt in balans te blijven.

Hoe werk ik met geestelijk welzijn?

Bij burnout of een hoog stressniveau kan  het nodig zijn om, voorafgaand aan het fysieke werk, een korte geleide meditatie in te lassen. Daarmee kun je je hoofd leeg te maken, zodat je lichaam ontvankelijker is voor de therapie. Maar ook kan tijdens een therapeutisch traject blijken dat fysieke klachten een psychische of emotionele aanleiding hebben. Dan is een fysieke benadering alleen niet voldoende, omdat de klachten terugkeren. Als gediplomeerd coach kan ik je helpen om helderheid te krijgen over deze houdingen, gedachten en gevoelens, die zich binnen in jezelf kunnen afspelen, of in je sociale context (werk, studie, omgang met vrienden en familie, confrontatie met het levenseinde). Dat komt het beste tot zijn recht in een apart gesprek. Daarin bepaal jij waar je het over wilt hebben, en probeer ik handvatten aan te reiken, waar jij op dat moment mee verder kunt.

Ik ben geen psychotherapeut, maar een coach. Simpel gezegd: als je blokkades een oorsprong hebben in het verleden (psychische trauma’s in je kindertijd bijvoorbeeld) verwijs ik je door naar een goede psychotherapeut, die je adequaat kan helpen. Ervaar je onzekerheden, vragen of problemen, die spelen in het heden of in de nabije toekomst, dan bied ik je graag een coachingsgesprek aan.

Body Aspects 5principes Psyche